1. Korintar 11:27

1. Korintar 11:27 N11NN

Den som et brødet og drikk Herrens beger på urett vis, syndar mot Herrens kropp og blod.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del