1. Korintar 11:24

1. Korintar 11:24 N11NN

takka, braut det og sa: «Dette er min kropp, som er for dykk. Gjer dette til minne om meg!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korintar 11:24