1. Korintar 11:23

1. Korintar 11:23 N11NN

For eg har teke imot frå Herren det eg òg har overgjeve til dykk: Den natta Herren Jesus vart sviken, tok han eit brød
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del