1. Korintar 11:20

1. Korintar 11:20 N11NN

Når de så kjem saman og er samla, er det ikkje Herrens måltid de held.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del