1. Korintar 11:19

1. Korintar 11:19 N11NN

For det må vel vera oppsplitting i flokkar hos dykk, slik at det kan bli klårt kven som held mål.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del