1. Korintar 11:17

1. Korintar 11:17 N11NN

Når eg no gjev dykk mine påbod, kan eg ikkje rosa dykk for samkomene dykkar. Dei er meir til skade enn til nytte.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del