1. Korintar 11:15

1. Korintar 11:15 N11NN

medan det er ei ære for kvinna? For det lange håret er gjeve henne til slør.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del