1. Korintar 11:13

1. Korintar 11:13 N11NN

Døm sjølve! Sømer det seg for ei kvinne å be til Gud utan noko på hovudet?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del