1. Korintar 11:11

1. Korintar 11:11 N11NN

Men i Herren er ikkje kvinna uavhengig av mannen, og mannen er ikkje uavhengig av kvinna.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del