1. Krønikebok 4:34

1. Krønikebok 4:34 N11NN

Mesjobab, Jamlek og Josja, son til Amasja
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del