1. Krønikebok 4:30

1. Krønikebok 4:30 N11NN

i Betuel, Horma og Siklag
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del