1. Krønikebok 20:5

1. Krønikebok 20:5 N11NN

Endå ein gong kom det til slag med filistrane, og Elhanan, son til Ja'ir, felte Lahmi, bror til Goliat frå Gat, som hadde eit spydskaft så tjukt som ein vevbom.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del