1. Krønikebok 20:4

1. Krønikebok 20:4 N11NN

Sidan braut det ut krig med filistrane ved Geser. Der felte husjitten Sibbekai ein mann som heitte Sippai og var ein av etterkomarane av refaittane. Og dei vart kua.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del