1. Krønikebok 18:9

1. Krønikebok 18:9 N11NN

Då To'u, kongen i Hamat, fekk høyra at David hadde vunne over heile hæren til Hadadeser, kongen i Soba
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del