1. Krønikebok 17:27

1. Krønikebok 17:27 N11NN

Måtte du frå no av velsigna huset til tenaren din så det alltid må stå urokka for ditt andlet. For du, HERRE, velsignar og er velsigna til evig tid.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del