1. Krønikebok 16:5

1. Krønikebok 16:5 N11NN

Asaf var den øvste av dei, etter han kom Sakarja, så Asiel, Sjemiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom og Je'iel, alle med harper og lyrer. Asaf skulle slå på symbalane
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del