1. Krønikebok 16:42

1. Krønikebok 16:42 N11NN

Hos Heman og Jedutun var det trompetar og symbalar til å spela på og andre instrument til songen i gudstenesta. Jedutun-sønene var dørvaktarar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del