1. Krønikebok 16:40

1. Krønikebok 16:40 N11NN

Dei skulle ha som fast oppgåve å bera fram brennoffer for HERREN på brennofferaltaret, både morgon og kveld, og gjera alt det som står skrive i den lova som HERREN hadde gjeve Israel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del