1. Krønikebok 16:38

1. Krønikebok 16:38 N11NN

og like eins Obed-Edom og brørne hans, sekstiåtte i alt. Obed-Edom, son til Jedutun, og Hosa skulle vera dørvaktarar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del