1. Krønikebok 16:36

1. Krønikebok 16:36 N11NN

Velsigna er HERREN, Israels Gud, frå æve til æve! Og heile folket sa «amen» og prisa HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del