1. Krønikebok 16:35

1. Krønikebok 16:35 N11NN

De skal seia: Frels oss, Gud, vår frelsar. Sank oss inn og berg oss frå folka, så vi kan prisa ditt heilage namn og uredde lovsyngja deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del