1. Krønikebok 16:27

1. Krønikebok 16:27 N11NN

Høgd og herlegdom er framfor han, makt og glans på hans heilage stad.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

1. Krønikebok 16:27

Del