1. Krønikebok 16:18

1. Krønikebok 16:18 N11NN

Han sa: «Eg gjev deg landet Kanaan til arv og eige.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del