1. Krønikebok 10:8

1. Krønikebok 10:8 N11NN

Dagen etter kom filistrane for å plyndra dei døde. Då fann dei Saul og sønene hans som låg falne på Gilboa-fjellet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del