1. Krønikebok 10:6

1. Krønikebok 10:6 N11NN

Slik døydde Saul og dei tre sønene hans, og heile hans hus døydde ut med han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del