1. Krønikebok 10:2

1. Krønikebok 10:2 N11NN

Filistrane var like i hælane på Saul og sønene hans, og dei felte Jonatan, Abinadab og Malkisjua, sønene til Saul.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del