Romerne 12
NB

Romerne 12

12
Et hellig liv - ikke lik verden
1Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. #6:13-16. Heb 13:15. 1Pet 2:5. 2Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. #Ef 4:23. 5:10,17. Kol 1:9. 1Pet 1:4. 1Joh 2:15.
De troende skal tjene hverandre med sine nådegaver
3For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. #1:5. 15:15. 1Kor 4:6. Ef 4:7,16.
4For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. #1Kor 12:12-14. Ef 1:22,23. 4:4. 5Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.#1Kor 12:27. Ef 4:25. 6Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. #1Kor 12:4. 1Pet 4:10,11. 7La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen, #1Kor 12:28. Ef 4:11. 1Tim 3:8. 8den som formaner, på formaningen. Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. #Apg 6:1-3. 20:28. 2Kor 9:7. 1Tim 5:17. 1Pet 5:2.
Vis kjærlighet mot alle
9La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. #Sal 97:10.#Amos 5:15. 1Tess 5:21. 1Tim 1:5. 1Pet 1:22.
10Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! #Ef 4:2. Fil 2:3. 1Tess 4:9. Heb 13:1. 1Pet 2:17. 5:5. 11Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! #Apg 18:25. Åp 3:15. 12Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! #15:13. Luk 18:1. Ef 6:18. 1Tess 5:16,17.#Heb 10:35,36. 13Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet! #15:25. Heb 6:10. 13:2. 1Pet 4:9. 14Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! #Matt 5:44. Luk 6:28. 1Kor 4:12. 1Pet 3:9. 15Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende! #Job 30:25. Sal 35:13,14. 16Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke! #15:5. Sal 131:1. Ord 3:7. 26:12,16. Jes 5:21. Fil 2:2. 17Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne! #Ord 20:22. Matt 5:38,39. 1Tess 5:15. 18Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere! #1Tess 5:13. Heb 12:14. 19Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden*. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. #3Mos 19:18. 5Mos 32:35. Ef 4:26,31. Heb 10:30.#*overlat saken til Guds vredes dom. 20Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. #Ord 25:21,22. Matt 5:44. 25:35,44. 21La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. #1Mos 4:7. 1Sam 24:18.#

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.