Romerne 11
NB

Romerne 11

11
Gud har ikke forkastet Israel
1Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. #Jer 31:37. 2Kor 11:22. Fil 3:5. 2Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet dere ikke hva Skriften sier i avsnittet om Elia? - hvordan han står fram for Gud og anklager Israel: #1Sam 12:22. 1Kong 19:10. Sal 94:14. 3Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. #Matt 5:12. Apg 7:52. 4Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, sju tusen mann som ikke har bøyd kne for Ba’al. #1Kong 19:18. 5På samme vis er det også i den tiden som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. #9:27. 6Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. #3:28. Ef 2:8. 7Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, #9:31. 2Kor 3:14.
8som det står skrevet: Gud ga dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører, helt til denne dag. #5Mos 29:4. Jes 29:10. Mark 3:5. 9Og David sier: La deres bord bli til en snare og en felle, til et anstøt og til gjengjeldelse for dem! #Sal 69:23,24. 10La deres øyne formørkes så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg.
Ved Israels fall er frelsen kommet til hedningene
11Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. #v.1. Matt 21:43. Apg 13:46. 18:6. 12Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet!
Israel skal en gang omvende seg
13Til dere hedninger vil jeg si: Så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste - #1:5. Apg 9:15. 1Tim 2:7.
14kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem. #v.11. 10:19. 1Tim 2:4. 15For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse*, hva annet vil da deres antakelse* bli enn liv av døde? #*av Kristus. 16Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. #4Mos 15:17-21. Esek 44:30. 17Men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som er en vill oljekvist, ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevjen fra roten, #Jer 11:16. 18så ros deg ikke mot greinene! Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg! 19Du vil da si: Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. #v.11. 20Nåvel! På grunn av vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt! #Ord 28:14. 1Kor 10:12. Fil 2:12. 1Pet 1:17. 21For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. #2Pet 2:4,5. 22Se derfor Guds godhet og strenghet - strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. #Joh 15:2. 23Men også de andre skal bli innpodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. #v.26. 2Kor 3:16. 24Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører! 25For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet* - for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. #* Se Matt 13:11
26Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. #Jes 59:20,21. 27Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. #Jes 27:9. Jer 31:33. Heb 8:10,12. 28Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. 29For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. #4Mos 23:19. Sal 110:4. 2Tim 2:13. 30Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. 32For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. #v.7 ff. Gal 3:22. 1Tim 2:4.
Apostelen priser Guds visdom
33Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. #Job 11:7. Sal 36:7. 139:7. Jes 55:8,9. Ef 3:8.
34For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver? #Sal 92:6. Jes 40:13. Jer 23:18. 1Kor 2:16. 35Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vederlag? #Job 41:2. 36For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. #1Kor 8:6. Kol 1:16. Heb 2:10. Åp 1:6. 5:13.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.