Salmene 72
NB

Salmene 72

72
Gi kongen (Messias) din rettferdighet!
1Av Salomo. Gud, gi kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett, #Jes 11:2-5. 2så han kan dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige med rett.
3Fjellene skal bringe fred til folket, og haugene rettferdighet. #85:11,12. Jes 2:4. 9:6,7. 11:6,9. Sak 9:10. 4Han skal dømme rett for de elendige blant folket. Han skal frelse den fattiges barn og knuse undertrykkeren. #10:18. 26:1. Jes 11:4. 5De skal frykte deg så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt. #89:37,38. 2Sam 7:13. Jer 33:20 ff. 6Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden. #65:11. 5Mos 32:2. 2Sam 23:4. Jes 45:8. Hos 6:3. 7I hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde, inntil månen ikke er mer. 8Han skal herske fra hav til hav, fra elven inntil jordens ender. #89:26. Sak 9:10. 9For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, bøye kne. Hans fiender skal slikke støv. 10Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba skal bære fram skatt. #45:13. 48:8. 68:30. 2Krøn 9:21. Jes 42:4,10. 60:6. 11Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham. #22:28,29. 86:9. 138:4. 12For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. 13Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler. 14Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne. #69:19. 116:15. 15De skal leve og gi ham av Sjebas gull. De skal alltid be for ham, hele dagen skal de love ham. 16Det skal være overflod av korn i landet på fjelltoppene, dets frukt skal bølge som Libanon. Det skal blomstre opp folk av byene som gresset på jorden. #Job 5:25. Jes 54:1. Jer 31:12. Amos 9:13. 17Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. #102:13. 135:13. 1Mos 12:3. 22:18. Jes 9:6. 18Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. #41:14. 89:53. 106:48.#2Mos 15:11. Job 5:9. 9:10.
19Hans herlige navn være lovet til evig tid! All jorden er full av hans herlighet! Amen, amen. #4Mos 14:21. Neh 9:5. Jes 6:3. Hab 3:3. 20Ende på Davids, Isais sønns bønner.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.