Salmene 69
NB

Salmene 69

69
Skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød
1Til sangmesteren. Etter «Liljer»*. Av David. #*kanskje navnet på melodien, se 45:1. 2Frels meg, Gud! For vannene er kommet inn til sjelen. 3Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. #18:5. 40:3. 42:8. Jon 2:4. 4Jeg har ropt meg trett. Min strupe brenner, og mine øyne tæres bort mens jeg venter på min Gud. #6:7. 38:11. 119:82,123. 5Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Tallrike er de som vil ødelegge meg, mine fiender uten grunn. Det jeg ikke har røvet, må jeg nå gi tilbake.#35:19. Joh 12:25. Fil 2:6-7. 6Gud, du kjenner min dårskap. Min syndeskyld er ikke skjult for deg. 7La dem ikke bli til skamme på grunn av meg, de som venter på deg, Herre Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott på grunn av meg, de som søker deg, Israels Gud! 8For din skyld bærer jeg vanære. Skam dekker mitt åsyn. #44:23. Rom 8:36. 9Jeg er blitt en fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn. #38:12. Joh 7:5. 10For nidkjærhet for ditt hus har fortært meg, og hån fra dem som håner deg, er falt på meg. #119:139. Joh 2:17. Rom 15:3. 11Min sjel gråt mens jeg fastet, og det ble jeg spottet for. 12Jeg kledde meg i sekk, og så ble jeg til et ordtak for dem. 13De som sitter i porten, snakker om meg. De som drikker sterk drikk, synger om meg. #Job 30:9. Klag 3:63.
14Men til deg, Herre, kommer jeg med min bønn i nådens tid. Gud, for din store miskunnhets skyld, svar meg med din frelsende trofasthet. #106:4. Jes 49:8. 15Redd meg ut av gjørmen og la meg ikke synke, la meg bli reddet fra dem som hater meg, og fra de dype vann! 16La ikke vannstrømmen slå over meg og dypet sluke meg, la ikke brønnen lukke sitt gap over meg! 17Svar meg, Herre, for din miskunnhet er god! Vend deg til meg, i din store barmhjertighet! 18Skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød. Skynd deg å svare meg! #27:9. 102:3. 143:7. 19Kom nær til min sjel og forløs den, frels meg fra mine fiender! #13:5. 20Du kjenner den spott jeg må tåle, min skam og min vanære. Alle mine motstandere er for ditt åsyn. 21Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk. Jeg ventet på medynk, men det var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke noen. 22De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. #Matt 27:34,38. Joh 19:28,29.
23La deres bord bli til en felle, til en snare for dem som er trygge! #Rom 11:9,10. 1Tess 5:3. 24La deres øyne bli mørke, så de ikke kan se! La deres hofter alltid vakle! 25Øs din harme ut over dem, og la din brennende vrede nå dem! 26La deres leir bli øde, la det ikke være noen som bor i deres telt! #Apg 1:20. 27For ham som du har slått, forfølger de. De forteller med glede om hvor vondt de har det, de som du har såret. #109:22. Jes 53:4. 28Legg skyld til deres skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet. #Rom 1:24,28. Jer 18:23. 29La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige! #2Mos 32:32. Fil 4:3. Åp 3:5. 13:8. 20:15. 30Men jeg er elendig og full av pine. La din frelse, Gud, føre meg opp på et trygt sted!
31Jeg vil prise Guds navn med sang, og opphøye ham med lovprisning. 32Det skal behage Herren bedre enn okser, en ung okse med horn og klover. 33Når de nedbøyde ser det, skal de glede seg. Dere som søker Gud, må deres hjerte leve! #22:27. 34:3. 34For Herren hører på de fattige, og han forakter ikke sine fanger. 35Himmel og jord skal prise ham, havet og alt det som rører seg i det. #96:11. 98:7. Jes 49:13. 36For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de skal bo der og eie Sion. 37Hans tjeneres ætt skal arve det, og de som elsker hans navn, skal bo der. #102:29. Jes 65:9.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.