Salmene 39
NB

Salmene 39

39
La meg få vite hvor forgjengelig jeg er
1Til sangmesteren. Til Jedutun*. En salme av David. #1Krøn 16:41. 2Krøn 5:12. *en av levittene som#ledet sang og musikk. 2Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennå er for mine øyne. #34:14. 141:3. Jak 3:2,5. 3Jeg ble stum og stille. Også det gode tidde jeg med, men min smerte ble bare verre. #38:14.# 4Mitt hjerte var hett i meg. Ved at jeg grublet, ble ild opptent. - Jeg talte med min tunge: 5Herre, la meg få vite min ende, hvor mange mine dager skal bli! La meg få vite hvor forgjengelig jeg er. #90:12. 119:84. Job 6:8-12. 6Se, som en håndsbredd har du satt mine dager, min livstid er som intet for deg. Sannelig, bare tomhet er hvert menneske, hvor fast han enn står. Sela.#62:10. 90:5,6. 94:11. Job 7:7. 14:1,2. 16:22. 7Som et skyggebilde vandrer mannen, han hisser seg opp til ingen nytte. Han hoper opp, men vet ikke hvem som skal samle det inn. #49:18. Fork 2:8,18 ff. 5:14. Luk 12:20.
8Og nå, hva venter jeg på, Herre? Mitt håp står til deg. #38:16. 62:6. 71:5. 9Frels meg fra alle mine overtredelser, gjør meg ikke til spott for dåren. 10Jeg tier og åpner ikke min munn, for det er du som har gjort det. 11Ta din plage bort fra meg. Jeg blir til intet når du slår med din hånd. 12Tukter du en mann med straff for misgjerning, da fortærer du hans herlighet, som møll fortærer. Hvert menneske er bare tomhet. Sela. #Job 13:28. 13Hør min bønn, Herre! Vend øret til mitt rop, og ti ikke til min gråt! For jeg er en gjest hos deg, en fremmed som alle mine fedre. #119:19.#1Mos 47:9. 3Mos 25:23. 1Krøn 29:15. Fil 3:20. 14Ta ditt blikk fra meg, så jeg kan få gleden tilbake før jeg går bort og ikke er mer. #Job 10:20. 14:6.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.