Salmene 118
NB

Salmene 118

118
Herren er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse
1Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. #106:1. 136:1 ff. 2Israel skal si: Hans miskunnhet varer til evig tid. #100:5. 115:9 ff. 135:19,20. 3Arons hus skal si: Hans miskunnhet varer til evig tid. 4De som frykter Herren, skal si: Hans miskunnhet varer til evig tid. 5Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og førte meg ut i fritt rom. #18:20. 31:9. 107:6. 120:1. 6Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? #27:1. 56:5,10,12. Rom 8:31. Heb 13:6. 7Herren er med meg, han er den som hjelper meg, jeg kan rolig se på dem som hater meg. #54:6,9. 8Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. #62:9,10. 108:13. Jer 17:5. 9Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. #146:3 ff. 10Alle folkeslag omringer meg. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. 11De omgir meg, ja, de omringer meg. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. 12De omgir meg som bier, de slokner som ild i tornebusker. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. 13Hardt støtte du meg for at jeg skulle falle, men Herren hjalp meg. 14Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. #2Mos 15:2. Jes 12:2. 15Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt, Herrens høyre hånd gjør storverk. 16Herrens høyre hånd opphøyer, Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. #115:17,18. Hab 1:12. Matt 16:18. 18Hardt tuktet Herren meg, men til døden overga han meg ikke. 19Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren. #Jes 26:2.
20Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den. 21Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. 22Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. #Matt 21:42. Apg 4:11. Ef 2:20. 1Pet 2:7. 23Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. 24Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den! #31:8. Jes 49:8. Åp 19:7. 25Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! 26Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus. #Matt 21:9. 23:39.#Mark 11:9. Luk 13:35. 19:38. Joh 12:13. 27Herren er Gud, han lot det bli lyst for oss. Bind høytidsofferet med rep like inn til alterhornene! #2Mos 29:12. 3Mos 4:18. 28Du er min Gud, og jeg vil love deg. Min Gud, jeg vil opphøye deg! #31:15. 140:7. Jes 25:1. 29Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid! #106:1.