Salmene 105
NB

Salmene 105

105
Kunngjør blant folkene Herrens store gjerninger
1Pris Herren, påkall hans navn! Kunngjør blant folkene hans store gjerninger! #145:12. 1Krøn 16:8 ff. Jes 12:4. 2Syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans under! #103:2. 145:4. 3Ros dere av hans hellige navn! La dem som søker Herren, glede seg i sitt hjerte. 4Spør etter Herren og hans kraft, søk alltid hans åsyn! 5Husk hans undergjerninger som han har gjort, hans under og hans munns dommer, 6dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs barn, hans utvalgte. 7Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden. 8Til evig tid minnes han sin pakt, det ordet han fastsatte for tusen slekter, #106:45. 5Mos 7:9. Luk 1:72.
9hans pakt med Abraham og hans ed til Isak. #1Mos 15:18. 17:2. 26:3. Gal 3:17. 10Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. #111:9. 1Mos 28:13. 35:12. Jes 24:5. 54:10. 11Han sa: Til deg gir jeg Kana’ans land til arv og eiendom. 12Da de var en liten flokk, få og fremmede der, 13og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk, #1Mos 12:1,9. 13:1. 14da tillot han ikke noe menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld: #1Mos 12:17. 20:3,7. 26:11. 35:5. 15Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt! 16Han kalte hungersnød innover landet, han brøt i stykker hver brødstav. #1Mos 41:54 ff. Jes 3:1. Esek 4:16. 17Da sendte han en mann i forveien for dem, til trell ble Josef solgt. #1Mos 37:28,36. 45:5,7. Apg 7:9. 18De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern, #1Mos 39:20. 19inntil den tiden kom da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. #1Mos 40:20 ff. 20Da sendte kongen bud og løslot ham, herskeren over folkeslag ga ham fri. #1Mos 41:14. 21Han satte ham til herre over sitt hus og til styrer over alt det han eide, #1Mos 41:40,41. 45:8. 22for at han skulle binde kongens stormenn etter sin egen vilje og lære hans eldste visdom. #1Mos 41:44. 23Så kom Israel til Egypt, Jakob bodde som fremmed i Kams land. #1Mos 46:1 ff. Apg 7:15. 13:17. 24Og Gud lot sitt folk bli meget fruktbart, han gjorde det sterkere enn dets fiender. #2Mos 2:7,9,12. 25Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å fare fram med svik mot hans tjenere. #2Mos 1:10 ff. Apg 7:19.
26Han sendte Moses, sin tjener, og Aron som han hadde utvalgt. #2Mos 3:10 ff. 27De gjorde Guds tegn iblant dem og undere i Kams land. #106:21,22. 28Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord. #2Mos 10:22-23. 29Han gjorde deres vann til blod slik at fisken døde. #2Mos 7:20,21. 30Det krydde av frosk i landet, til og med i kongenes saler. #2Mos 8:2-6. 31Han talte, og det kom fluesvermer, mygg innenfor deres landegrenser. #78:45. 2Mos 8:17,24. 32Han ga dem hagl for regn, flammende ild i landet. #78:47. 2Mos 9:23 ff. 33Han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt ned trærne innenfor deres landegrenser. 34Han talte, og det kom gresshopper og gnagere uten tall, #78:46. 2Mos 10:13 ff. 35og de åt opp hver plante i landet, de åt opp grøden på marken. 36Han slo alle førstefødte i landet, førstegrøden av all deres kraft. #78:51. 135:8. 136:10. 2Mos 12:29. 37Og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet. #2Mos 12:35,36.# 38Egypt gledet seg da de dro ut, for frykt for dem var falt på folket. 39Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten. #78:14. 2Mos 13:21,22. 4Mos 9:16. 10:34. Jes 4:5. 40De ba, og han sendte vaktler og mettet dem med himmelbrød. #78:23 ff. 2Mos 16:13 ff. Neh 9:15. Joh 6:31. 41Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre landet. #78:15,16. 114:8. 2Mos 17:6. 4Mos 20:11. Jes 48:21. 42For han kom i hu sitt hellige ord til sin tjener Abraham, 43og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop. 44Han ga dem hedningefolks land. Det som folkeslag hadde arbeidet for, tok de til eie, #44:3. 78:55. Jos 13:7. 45for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja! #5Mos 4:40.#

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.