Salomos Ordspråk 19
NB

Salomos Ordspråk 19

19
1Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en mann med falske lepper, som er en dåre. #20:7. 28:6. 2Også den som ikke bruker omtanke, går det ille, og den som er snar på foten, synder. 3Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, og hans hjerte raser mot Herren. 4Rikdom skaper mange venner, den fattige blir skilt fra sin venn. #14:20. 5Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unna. #21:28. 24:28. 25:18. 5Mos 19:18,19. 6Mange smigrer for den gavmilde, og alle er venner med den som er rundhåndet. 7Alle den fattiges brødre hater ham. Enda mer holder hans venner seg borte fra ham. Han jager etter ord som ikke er å finne. #14:20. 18:23. 8Den som vinner forstand, elsker sitt liv. Den som holder fast ved visdom, finner lykke. 9Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal omkomme. #Sal 5:7. 55:24. Apg 5:4 ff. 10Det sømmer seg ikke for en dåre å leve i overflod. Enda mindre sømmer det seg for en trell å herske over fyrster. 11Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er en ære at han overser krenkelser. #14:29. 16:32. 12En konges vrede er som løvens brøl, men hans velvilje er som dugg på gress. #16:14,15. 20:2. 13En uforstandig sønn er bare til ulykke for sin far, og en kvinnes tretter er et stadig takdrypp. #15:20. 17:25. 21:9. 27:15. 14Hus og gods er en arv fra fedre, men en forstandig hustru er en gave fra Herren. #18:22. 2Kor 12:14. 15Dovenskap senker en i dyp søvn, og den late skal sulte.#10:4. 12:24,27. 24:33. 16Den som holder budet, holder seg selv i live. Den som ikke akter på sin ferd, skal miste sitt liv. #16:17. Luk 10:28. 17Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning. #12:14. 14:31. Matt 10:42. 25:40. Luk 6:38.
18Tukt din sønn, for det er ennå håp, men la deg ikke drive til å drepe ham! #3:12. 13:24. 5Mos 21:18 ff. 19Den som lar sin vrede bli stor, bør bøte. For dersom du hjelper ham, må du gjøre det igjen og igjen. 20Hør på råd og ta imot tukt, så du kan bli vis til slutt. #4:1. 8:33. 12:15. 15:32. 21Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast. #16:1. Sal 33:11. 22Et menneskes ønske er miskunn. En fattig er lykkeligere enn en mann som lyver.
23Herrens frykt fører til liv, og mett får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt av ulykke. #11:19. 12:21. 14:27. Sal 91:10. 24Den late stikker sin hånd i fatet, men fører den ikke engang tilbake til sin munn. #20:4. 26:15.
25Slå spotteren, så vil den uforstandige bli klok. Vis den forstandige til rette, så vil han komme til innsikt og kunnskap. #21:11. 26Den som bruker vold mot sin far og jager sin mor bort, er en dårlig, en skamløs sønn. #20:20. 28:24.
27Min sønn, hold opp med å høre på formaning, når du likevel bare forviller deg bort fra kunnskaps ord. 28Et fordervet vitne spotter det som er rett, og de gudløses munn sluker urett. #Fork 3:16. 29Straff er fastsatt for spottere og pryl for dårenes rygg.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.