4 Mosebok 35
NB

4 Mosebok 35

35
Førtiåtte byer til levittene
1Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko. Og han sa: 2Byd Israels barn at de skal gi levittene byer til å bo i av den arveeiendommen de får. Dessuten skal de gi levittene jordstykker rundt omkring disse byene. 3De skal ha byene til å bo i, og jordstykkene som hører til, skal være til beite for deres kveg og for deres husdyr og for hva de ellers har av dyr. 4Beitemarkene omkring byene, som dere skal gi levittene, skal strekke seg fra bymuren tusen alen utover på alle kanter. 5Utenfor byen skal dere måle to tusen alen på østsiden og to tusen alen på sørsiden og to tusen alen på vestsiden og to tusen alen på nordsiden, og byen skal være i midten. Dette skal være de beitemarkene de har rundt disse byene.
6De byene dere skal gi levittene, skal være seks tilfluktssteder*, for at drapsmenn kan flykte dit. I tillegg til disse skal dere gi dem førtito byer. #2Mos 21:13. 5Mos 4:41 ff. 19:2 ff. *Se Jos 20. 7I alt skal dere gi levittene førtiåtte byer med beitemarkene som hører med. 8Og av de byene som dere skal gi dem av Israels barns eiendom, skal dere ta flere byer i de store stammene og færre i de mindre. Hver av stammene skal gi levittene byer ettersom de har fått land til. #26:54. 33:54. Jos 21:3-42.
Fristeder for drapsmenn
9Og Herren talte til Moses og sa: 10Tal til Israels barn og si til dem: Når dere er gått over Jordan inn i Kana’ans land, #5Mos 19:1-13. 11da skal dere velge ut noen byer som kan være tilfluktssteder for dere, for at en drapsmann som av vanvare slår noen i hjel, kan flykte dit. 12Disse byene skal dere ha til tilfluktssteder for drapsmannen når han flykter fra blodhevneren, for at han ikke skal dø før han har stått til doms for menigheten. 13Og de av deres byer som dere skal gi til tilfluktssteder, skal være seks i tallet. 14Tre av byene skal dere gi på den andre siden av Jordan, og de tre andre byene skal dere gi i Kana’ans land. De skal være tilfluktssteder. 15Både for Israels barn og for de fremmede og innflytterne som bor blant dere, skal disse seks byene være tilfluktssteder, så hver den som av vanvare slår noen i hjel, kan flykte dit. 16Den som slår noen med et jernredskap så han dør, han er en drapsmann, og drapsmannen skal dø. #2Mos 21:12. 3Mos 24:17. 17Den som tar en stein i sin hånd stor nok til å drepe med og slår noen med den så han dør, han er en drapsmann, og drapsmannen skal dø. 18Eller om en har et redskap av tre i hånden, som han kan drepe folk med, og slår noen med det så han dør, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal dø. 19Blodhevneren kan drepe drapsmannen. Når han treffer på ham, kan han drepe ham. 20Dersom en støter til noen av hat eller kaster noe på ham med vilje så han dør, 21eller av fiendskap slår ham med hånden så han dør, da skal den som slo, late livet. Han er en drapsmann. Blodhevneren kan drepe drapsmannen når han treffer på ham. 22Men dersom en støter til noen av vanvare, uten fiendskap, eller kaster en eller annen ting på ham uten å ville noe ondt, 23eller uten å se ham rammer ham med en stein stor nok til å drepe ham med, så han dør, men drapsmannen ikke er hans fiende og ikke vil ham noe ondt, 24da skal menigheten dømme mellom ham som slo og blodhevneren, etter disse lover. 25Menigheten skal verge drapsmannen mot blodhevneren og la ham vende tilbake til den tilfluktsbyen som han var flyktet til. Der skal han bli til ypperstepresten - han som er salvet med den hellige oljen - er død. 26Men dersom drapsmannen kommer utenfor grensen til den tilfluktsbyen som han har flyktet til, 27og blodhevneren treffer ham utenfor hans tilfluktsbys område og dreper drapsmannen, så har han ingen blodskyld på seg. 28For drapsmannen skal bli i sin tilfluktsby til ypperstepresten er død. Men etter yppersteprestens død kan han vende tilbake til den bygden hvor han har sin eiendom. 29Dette skal være en rettsordning for dere fra slekt til slekt, hvor dere så bor. 30Om en slår noen i hjel, skal drapsmannen lide døden etter at vitner er hørt. Men ett vitne er ikke nok til at noen dømmes til døden. #v.16. 5Mos 17:6.#19:15. Matt 18:16. 2Kor 13:1. Heb 10:28. 31Dere skal ikke ta imot løsepenger for en drapsmanns liv når han er skyldig til døden. Han skal dø. 32Og dere skal ikke ta imot løsepenger for en som er flyktet til en tilfluktsby, så han kan vende tilbake og slå seg ned i landet før presten er død. 33Dere skal ikke vanhellige det landet dere bor i. For blod vanhelliger landet, og landet kan ikke få soning for det blod som blir utøst der, uten ved at den som utøser blodet, må dø. #1Mos 9:6. 5Mos 21:7,8. 34Du skal ikke gjøre landet dere bor i urent, det landet der jeg bor midt iblant dere. For jeg er Herren, som bor midt iblant Israels barn. #5:3. 2Mos 29:45. 3Mos 18:24,25. 26:10.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.