4 Mosebok 34
NB

4 Mosebok 34

34
Herren setter grensene for landet
1Herren talte til Moses og sa: 2Tal til Israels barn og gi dem dette budet: Når dere kommer inn i Kana’ans land, så er dette det landet som skal tilfalle dere som arv - Kana’ans land så langt dets grenser når. #2Mos 23:31. 5Mos 10:24. Jos 1:4. 3På sørsiden skal landet gå fra ørkenen Sin langsmed Edom. Sørgrensen skal i øst begynne ved enden av Salthavet. #Jos 15:1-3,5. 4Så skal grensen svinge sør for Akrabbim-skaret og gå fram til Sin. Den skal gå sør for Kadesj-Barnea og så gå videre til Hasar-Addar og derfra ta over til Asmon. 5Fra Asmon skal grensen svinge bort til Egypterbekken* og så gå ut i havet. #*en bekk sørvest for#Filisterlandet dannet grense mot Egypt. 6I vest skal dere ha Storhavet og landet langsmed det til grense. Dette er grensen dere skal ha mot vest. 7Og dette er grensen dere skal ha i nord: Fra Storhavet skal dere dra grenselinjen til fjellet Hor*.#*ved Israels#nordgrense. Et fjell med samme navn lå#ved grensen til Edom, sør i landet, 20:22 ff. 8Fra fjellet Hor skal dere trekke grensen dit hvor veien går til Hamat, og grensen skal gå ut ved Sedad. #13:21. Jos 13:5. 9Så skal grensen gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Dette er grensen dere skal ha i nord.
10Mot øst skal dere trekke dere en grenselinje som går fra Hasar-Enan til Sjefam. 11Fra Sjefam skal grensen gå ned til Ribla øst for Ajin og derfra gå videre ned til den når fjellskråningen øst for Kinnerets sjø*. #*Gennesarets sjø. 12Så skal grensen gå videre ned til Jordan og ende ved Salthavet. Dette skal være deres land og grensene som omgir det. 13Moses bød Israels barn og sa: Dette er det landet dere skal få til arv ved loddkasting, det som Herren har befalt at de ni stammer og den halve stammen skal få. 14For Rubens barns stamme med sine familier og Gads barns stamme med sine familier og den halve Manasses stamme har alt fått sin arv. #32:33. 15Disse to og en halv stamme har fått sin arv på denne siden av Jordan midt imot Jeriko - mot øst, mot solens oppgang.
De som skal forestå skiftet
16Og Herren talte til Moses og sa: 17Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellom dere: Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn. 18Dessuten skal det være en høvding for hver stamme, som dere skal velge til å skifte ut landet. 19Dette er navnene på disse mennene: For Judas stamme Kaleb, Jefunnes sønn, 20for Simeons barns stamme Semuel, Ammihuds sønn, 21for Benjamins stamme Elidad, Kislons sønn, 22for Dans barns stamme en høvding, Bukki, Joglis sønn, 23for Josefs barn: for Manasses barns stamme en høvding, Hanniel, Efods sønn, 24og for Efra’ims barns stamme en høvding, Kemuel, Sjiftans sønn, 25for Sebulons barns stamme en høvding, Elisafan, Parnaks sønn, 26for Issakars barns stamme en høvding, Paltiel, Assans sønn, 27for Asjers barns stamme en høvding, Akihud, Sjelomis sønn, 28for Naftalis barns stamme en høvding, Pedael, Ammihuds sønn. 29Disse mennene var det som Herren satte til å skifte ut Kana’ans land mellom Israels barn.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.