4 Mosebok 27
NB

4 Mosebok 27

27
Selofhads døtre får arv
1Selofhad var sønn av Hefer, Gileads sønn, som igjen var sønn av Makir, Manasses sønn. Han var av Manasses, Josefs sønns ætt, og døtrene hans hette Mahla, Noa og Hogla og Milka og Tirsa. #26:33. 36:1. Jos 17:3 ff. 2De gikk fram for Moses og Eleasar, presten, og høvdingene og hele menigheten ved inngangen til sammenkomstens telt og sa: 3Vår far døde i ørkenen. Han var ikke med i den flokken som satte seg opp mot Herren, i Korahs flokk, men han døde for sin egen synds skyld. Og han hadde ingen sønner. #14:29. 16:1 ff. 26:33. 4Hvorfor skal vår fars navn gå ut av hans ætt, bare fordi han ikke hadde noen sønn? Gi oss eiendom blant vår fars brødre! 5Og Moses førte deres sak fram for Herrens åsyn. #9:8. 3Mos 24:12. 6Da sa Herren til Moses:
7Selofhads døtre har rett i det de sier. Du skal gi dem eiendom til arv blant deres fars brødre og la farsarven gå over til dem. 8Og til Israels barn skal du tale slik: Når en mann dør, og han ikke har noen sønn, skal dere la hans arv gå over til hans datter. 9Men dersom han ikke har noen datter, skal dere gi arven til brødrene hans. 10Dersom han ikke har noen brødre, skal dere gi arven til hans fars brødre. 11Men dersom hans far ikke har noen brødre, skal dere gi hans arv til den nærmeste slektning i ætten, han skal arve den. Dette skal gjelde som rett blant Israels barn, slik som Herren har befalt Moses.
Moses får se utover landet
12Siden sa Herren til Moses: Stig opp på Abarim-fjellet her og se ut over det landet som jeg har gitt Israels barn! #33:47. 5Mos 32:48,49.
13Og når du har sett det, da skal også du samles til dine fedre likesom din bror Aron ble samlet til sine fedre, #20:28. 31:2. 14fordi dere var ulydige mot mitt ord i ørkenen Sin, den gang menigheten trettet med meg. Da skulle dere helliget meg ved å la vann strømme fram for deres øyne. Det er Meribas vann ved Kadesj i ørkenen Sin. #20:12,24.
Josva blir Moses’ etterfølger
15Da talte Moses til Herren og sa:
16Måtte Herren, han som er Gud over ånden i alt kjød, sette en mann over menigheten, #16:22. 17en som kan gå ut og inn foran dem, og som kan føre dem ut og føre dem inn, så Herrens menighet ikke skal være som får uten hyrde! 18Og Herren sa til Moses: Ta Josva, Nuns sønn. Han er en mann som det er ånd i. Legg din hånd på ham, #10:28. 1Mos 41:38. 2Mos 33:10. 5Mos 3:21. 34:9.
19og still ham fram for Eleasar, presten, og for hele menigheten og innsett ham i hans tjeneste for deres øyne. 20Legg noe av din verdighet på ham, så hele Israels barns menighet må lyde ham! 21Han skal stå fram for Eleasar, presten, og Eleasar skal for Herrens åsyn søke urims dom for ham. Etter hans ord skal de gå ut, og etter hans ord skal de gå inn, han selv med alle Israels barn og hele menigheten. #2Mos 28:30. 3Mos 8:8. 1Sam 28:6. 22Så gjorde Moses som Herren hadde befalt ham. Han tok Josva og stilte ham fram for Eleasar, presten, og for hele menigheten, 23og han la hendene på ham og innsatte ham i tjenesten, slik som Herren hadde talt ved Moses. #8:10. Apg 13:3.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.