Nehemja 3
NB

Nehemja 3

3
Jerusalems murer blir gjenoppbygd
1Ypperstepresten Eljasjib og hans brødre prestene gikk i gang med å bygge Saueporten. De helliget den og satte inn dørene. Så bygde de videre til Mea-tårnet og helliget det, og videre fram til Hananel-tårnet. #13:28. Jer 31:38. 2Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko og ved siden av dem Sakkur, Imris sønn. 3Fiskeporten ble bygd av Sena’as barn, de tømret den opp og satte inn dører, låser og slåer. 4Ved siden av dem arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos’ sønn. Ved siden av ham arbeidet Mesjullam, sønn av Berekja, Mesjesabels sønn. Ved siden av ham arbeidet Sadok, Ba’anas sønn. 5Ved siden av ham arbeidet folkene fra Tekoa. Men storkarene blant dem bøyde ikke sin nakke under arbeidet for sin Herre. 6Den gamle porten ble satt i stand av Jojada, Paseahs sønn, og Mesjullam, Besodjas sønn. De tømret den opp og satte inn dører og låser og slåer. 7Ved siden av dem arbeidet Melatja fra Gibeon og Jadon fra Meronot sammen med mennene fra Gibeon og Mispa. De hørte under stattholderens domstol på den andre siden av elven. 8Ved siden av dem arbeidet Ussiel, Harhajas sønn, en gullsmed. Og ved siden av ham arbeidet Hananja, en av salveblanderne. Det neste stykke av Jerusalems mur lot de være som det var helt fram til den brede muren. 9Ved siden av dem arbeidet Refaja, Hurs sønn, høvdingen over den ene halvdelen av Jerusalems distrikt. 10Ved siden av ham arbeidet Jedaja, Harumafs sønn, rett imot sitt eget hus. Ved siden av ham arbeidet Hattusj, Hasjabnejas sønn. 11Et annet stykke, og dessuten Ovnstårnet, ble satt i stand av Malkia, Harims sønn, og Hasjub, Pahat-Moabs sønn. 12Ved siden av ham arbeidet Sjallum, sønn av Hallohesj, høvdingen over den andre halvdelen av Jerusalems distrikt, og sammen med ham døtrene hans. 13Dalporten ble satt i stand av Hanun og innbyggerne i Sanoah. De bygde den og satte inn dører, låser og slåer. De bygde også tusen alen av muren, til Møkkporten. 14Og Møkkporten ble satt i stand av Malkia, Rekabs sønn, høvdingen over Bet-Hakkerems distrikt. Han bygde den opp og satte inn dører og låser og slåer. 15Kildeporten ble satt i stand av Salun, Kol-Hoses sønn, høvdingen over Mispas distrikt. Han bygde den, la tak på den og satte inn dører, låser og slåer. Likeså bygde han muren ved Sjelah-dammen ved kongens hage, helt fram til de trappene som går ned fra Davids by. #Jes 8:6. Joh 9:7. 16Etter ham arbeidet Nehemja, Asbuks sønn, høvdingen over den ene halvdelen av Bet-Surs distrikt. Han satte i stand muren ned til Davids graver og til den dammen som var gravd, og til heltenes hus. 17Etter ham arbeidet levittene under Rehum, Banis sønn. Hasjabja, høvdingen over den ene halvdelen av Ke’ilas distrikt, arbeidet ved siden av ham for sitt distrikt. 18Etter ham arbeidet brødrene deres under Bavvai, Henadads sønn, høvdingen over den andre halvdelen av Ke’ilas distrikt. 19Ved siden av ham arbeidet Eser, Josvas sønn, høvdingen over Mispa. Hans stykke rakk fra plassen midt imot oppgangen fram til våpenhuset i Vinkelen. #2Krøn 26:9. 20Etter ham arbeidet Baruk, Sabbais sønn, med stor iver på et annet stykke, fra Vinkelen og til døren på ypperstepresten Eljasjibs hus. 21Etter ham arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos’ sønn, på et annet stykke, fra døren på Eljasjibs hus og til enden av hans hus. 22Etter ham arbeidet prestene, mennene fra Jordan-sletten. 23Etter dem arbeidet Benjamin og Hasjub midt imot sitt eget hus. Etter dem arbeidet Asarja, sønn av Ma’aseja, Ananjas sønn, ved siden av sitt hus. 24Etter ham arbeidet Binnui, Henadads sønn, på et annet stykke, fra Asarjas hus til Vinkelen og til det stedet hvor muren bøyer av. 25Palal, Usais sønn, arbeidet fra stedet midt imot Vinkelen og det tårnet som springer fram fra kongens øvre hus ved fengselsgården. Etter ham arbeidet Pedaja, Parosjs sønn. #Jer 32:2. 26Tempeltjenerne som bodde på Ofel, arbeidet til plassen midt imot Vannporten mot øst og det fremspringende tårnet. 27Etter Pedaja arbeidet folkene fra Tekoa på et annet stykke, fra plassen midt imot det store fremspringende tårnet og til Ofel-muren. 28Ovenfor Hesteporten arbeidet prestene, hver av dem foran sitt eget hus. #2Krøn 23:15. Jer 31:40. 29Etter dem arbeidet Sadok, Immers sønn, foran sitt eget hus. Etter ham arbeidet Sjemaja, Sjekanjas sønn, som hadde vakthold ved den østre porten. 30Etter ham arbeidet Hananja, Sjelemjas sønn, og Hanun, Salafs sjette sønn, på et annet stykke. Og etter dem arbeidet Mesjullam, Berekjas sønn, foran sitt eget rom. 31Etter ham arbeidet Malkia, en av gullsmedene, fram til tempeltjenernes og kjøpmennenes hus, foran Mønstringsporten og fram til Hjørnesalen. 32Og mellom Hjørnesalen og Saueporten arbeidet gullsmedene og kjøpmennene.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.