Markus 2
NB

Markus 2

2
En lam mann
1Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. #Matt 9:1 ff. Luk 5:17 ff. 2Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte Ordet til dem. 3De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. 4På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var. Og da de hadde fått en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. 5Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Barn, syndene dine er deg forlatt! 6Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: 7Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud? #Sal 103:3. 130:4. Jes 43:25. 1Joh 1:9. 8Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? 9Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! - eller å si: Stå opp, ta båren din og gå? 10Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - og nå taler han til den lamme -: 11Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus. 12Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring. Og de priste Gud og sa: Slikt har vi aldri sett. #Matt 9:33.
Jesus kaller Levi
13Han gikk så ned til sjøen igjen. Hele folkemengden kom til ham, og han lærte dem. #Matt 9:9 ff. Luk 5:27 ff. 14Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han reiste seg og fulgte ham. 15Og det skjedde da han lå til bords i hans hus, at også mange tollere og syndere spiste sammen med Jesus og disiplene hans - for de var mange, og de fulgte ham. 16Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med tollere og syndere, sa de til disiplene hans: Han eter og drikker med tollere og syndere! 17Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. #Luk 5:32. 19:10. Joh 3:17. 1Tim 1:15.
Spørsmål om faste
18Johannes’ disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham: Hvorfor faster både Johannes’ disipler og fariseernes disipler, men disiplene dine faster ikke? #Matt 9:14 ff. Luk 5:33 ff. 19Jesus sa til dem: Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. 20Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dagen. 21Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. 22Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker.
Spørsmål om sabbaten
23Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. #5Mos 23:25. Matt 12:1 ff. Luk 6:1 ff. 24Fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? #2Mos 20:8 ff. 25Og han sa til dem: Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham, #1Sam 21:1-7. 26hvordan han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham? #3Mos 24:5-9. 27Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. #5Mos 5:14. Kol 2:16. 28Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.