Markus 15
NB

Markus 15

15
Jesus blir forhørt av Pilatus
1Og straks om morgenen rådslo yppersteprestene med de eldste og de skriftlærde og hele Rådet. Og de bandt Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. #Matt 27:1 ff, 11 ff. Luk 23:1 ff, 13 ff.#Joh 18:28 ff. 19:6 ff. 2Pilatus spurte ham da: Er du jødenes konge? Han svarte ham og sa: Du sier det. 3Og yppersteprestene kom med mange anklager mot ham. 4Igjen spurte Pilatus ham og sa: Svarer du ingenting? Se hvor alvorlige anklager de fører mot deg. 5Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg. #14:60,61. Jes 53:7. 6Men hver høytid pleide han å gi dem én fange fri, den som de ba om. 7Nå var det en som hette Barabbas, som satt fengslet sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstanden. 8Folket kom nå opp og begynte å be Pilatus om å gjøre for dem som han pleide. 9Men Pilatus svarte dem og sa: Vil dere at jeg skal gi dere jødenes konge fri?
10For han visste at det var av misunnelse yppersteprestene hadde overgitt Jesus til ham. 11Men yppersteprestene egget folket til å be om at han heller skulle gi dem Barabbas fri. #Apg 3:14. 13:27,28. 12Pilatus tok da igjen til orde og sa til dem: Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham dere kaller jødenes konge?
13De ropte igjen: Korsfest ham! 14Pilatus sa til dem: Hva ondt har han da gjort? - Men de ropte enda høyere: Korsfest ham!
15Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overga ham til å korsfestes.
Jesus blir spottet og korsfestet
16Soldatene førte ham da bort, inn i gården - det er borgen - og kalte sammen hele vaktstyrken. #Matt 27:27 ff. Joh 19:2 f. 17Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på ham. 18Så begynte de å hilse ham: Vær hilset, du jødenes konge! 19De slo ham i hodet med en rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham.
20Da de slik hadde spottet ham, tok de av ham purpurkappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham. 21En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Ham tvang de til å bære hans kors. #Matt 27:31 ff. Luk 23:26 ff. Joh 19:17 ff. Rom 16:13. 22Og de førte ham til stedet Golgata, som betyr Hodeskallestedet. 23De ga ham å drikke vin blandet med myrra, men han tok den ikke. 24Da korsfestet de ham, og delte klærne hans mellom seg, og kastet lodd om hva hver skulle få.#Sal 22:18,19. 25Det var den tredje time da de korsfestet ham. 26Innskriften med anklagen mot ham lød: Jødenes konge. 27Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høyre og en på hans venstre side. 28Og Skriften ble oppfylt, som sier: Og han ble regnet blant ugjerningsmenn. #Jes 53:12. 29De som gikk forbi, spottet ham. De ristet på hodet og sa: Nå, du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! #14:58. Sal 22:8. 109:25. 30Frels deg selv og stig ned fra korset! 31På samme måte spottet også yppersteprestene ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. 32La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. #v.2. Sef 3:15. 33Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. #Amos 8:9.#Matt 27:45 ff. Luk 23:44 ff. Joh 19:28 ff. 34Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Elo’i, Elo’i, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? #Sal 22:1,2. 35Noen av dem som sto der og hørte det, sa da: Se, han roper på Elia! 36En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke, og sa: Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned! #Sal 69:22.
Jesus dør
37Men Jesus ropte med høy røst og utåndet. 38Og forhenget i templet revnet i to, fra øverst til nederst. #2Mos 26:31-33.#Matt 27:51. Heb 6:19. 9:3. 10:20. 39Men da høvedsmannen, som sto der like foran ham, så at han utåndet med slikt et rop, sa han: Sannelig, denne mannen var Guds Sønn! 40Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses og Salome. 41De hadde fulgt ham og tjent ham da han var i Galilea. Der var også mange andre kvinner som hadde gått med ham opp til Jerusalem.
Jesus blir begravet
42Det var alt blitt kveld. Og da det var forberedelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten, #5Mos 21:22,23.#Matt 27:57 ff. Luk 23:50 ff. Joh 19:38 ff. 43kom Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre, som selv ventet på Guds rike. Han tok mot til seg og gikk inn til Pilatus og ba om Jesu legeme. 44Men Pilatus undret seg over at han alt skulle være død. Han kalte til seg høvedsmannen og spurte om det var lenge siden han døde. 45Da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, ga han legemet til Josef. 46Så kjøpte Josef linklede, tok Jesus ned og svøpte ham i linkledet. Han la ham i en grav som var hogd ut i berget, og rullet en stein for inngangen til graven. #Jes 53:9. 47Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.