Markus 14
NB

Markus 14

14
Planer om å drepe Jesus
1Det var nå to dager til påsken og de usyrede brøds høytid. Og yppersteprestene og de skriftlærde søkte å finne råd for hvordan de kunne gripe ham med list og slå ham i hjel. #Matt 26:1 ff. Luk 22:1 ff. 2For de sa: Ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket.
Jesus blir salvet i Betania
3Han var nå i Betania, i Simon den spedalskes hus. Og mens han lå til bords der, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte, meget kostbar nardussalve. Hun brøt i stykker alabastkrukken og helte salven ut over hodet hans. #Matt 26:6 ff. Joh 12:1 ff. 4Men noen ble harme og sa seg imellom: Hva skal det tjene til å sløse bort salven slik? 5Denne salven kunne jo ha vært solgt for mer enn tre hundre denarer og gitt til de fattige. Og de skjente på henne. 6Men Jesus sa: La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 7De fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre vel mot dem. Men meg har dere ikke alltid. #5Mos 15:11. 8Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet mitt legeme til gravferden. #16:1. Joh 19:40. 9Sannelig sier jeg dere: Hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.
Judas inngår avtale med yppersteprestene
10Og Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til yppersteprestene for å forråde ham til dem. #Matt 26:14 ff. Luk 22:3 ff. Joh 6:71. 11Men da de hørte dette, ble de glade, og lovte å gi ham penger. Og han søkte et beleilig tidspunkt til å forråde ham. #2Mos 21:32.#Sal 41:10. Sak 11:12. Joh 13:18. Apg 1:16,17.
Jesus eter påskelammet sammen med disiplene
12På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, sa disiplene hans til ham: Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan ete påskelammet? #2Mos 12:14-21. 5Mos 16:2 ff. Matt 26:17 ff.#Luk 22:7 ff. 1Kor 5:7. 13Han sendte da to av disiplene sine av sted og sa til dem: Gå inn i byen, og der vil det komme imot dere en mann som bærer en krukke vann. Følg etter ham. 14Og der hvor han går inn, skal dere si til husbonden: Mesteren sier: Hvor er et rom for meg, der jeg kan ete påskelammet med disiplene mine? 15Han vil da vise dere et stort rom ovenpå, ferdig og fullt utstyrt. Der skal dere stelle til for oss.
16Disiplene gikk da av sted. De kom til byen og fant det slik han hadde sagt dem. De gjorde i stand påskelammet. 17Da det var blitt kveld, kom han med de tolv. #Joh 13:2 ff. 18Og mens de lå til bords og spiste, sa Jesus: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg - en som spiser sammen med meg. #Sal 41:10. Luk 22:21 ff. Joh 13:18,21 ff. 19Da begynte de å bli bedrøvet og si til ham, en etter en: Det er vel ikke meg? 20Men han sa til dem: Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. #Sal 41:10. 55:13,14. 21Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født.
Nattverden blir innstiftet
22Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. #Matt 26:26 ff.#Luk 22:15 ff. 1Kor 11:23-25. *Se Matt 14:19. 23Og han tok et beger, takket og ga dem, og de drakk alle av det. 24Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgytt for mange. #2Mos 24:8. Jes 53:11,12.#Jer 31:31-34. Sak 9:11. Heb 8:6. 9:20. 25Sannelig sier jeg dere: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.
Jesus forutsier Peters fornektelse
26Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. #Matt 26:30 ff. Luk 22:39 ff. Joh 18:1. 27Og Jesus sa til dem: Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spres. #Sak 13:7. Joh 16:32. 28Men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. #16:7. Matt 28:10,16. 29Men Peter sa til ham: Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det! #Luk 22:33,34. Joh 13:37,38. 30Jesus sa da til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. #v.72. Joh 13:38. 31Men Peter tok enda sterkere i og sa: Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. #Joh 13:38.
Jesu bønn i Getsemane
32De kom så til et sted som heter Getsemane. Og han sa til disiplene sine: Sett dere her mens jeg ber. #Matt 26:36 ff. Luk 22:40 ff. Joh 18:1. 33Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. #1:29. 3:16,17. 5:37. 9:2. 13:3. 34Han sier til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk! #Sal 42:6,12. 43:5. Joh 12:27. 35Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. 36Og han sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil! #10:38. Joh 5:30. 6:38. Rom 8:15. Gal 4:6. 37Han kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter: Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke én time? 38Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. #Matt 6:13. 39Så gikk han igjen bort og ba, og sa de samme ordene.
40Og han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. 41Tredje gang kommer han så til dem og sier: Sover dere ennå og hviler? Det er nok. Timen er kommet. Se, Menneskesønnen overgis i synderes hender. 42Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg, er nær.
Jesus blir tatt til fange
43Og straks, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste. #Matt 26:47 ff. Luk 22:47 ff. Joh 18:3 ff. 44Han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den som jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt! 45Da han kom, gikk han straks bort til ham og sa: Rabbi! og kysset ham flere ganger. 46Så la de hånd på ham og grep ham. 47Men en av dem som sto der, dro sverdet. Han slo til yppersteprestens tjener og hogg øret av ham. 48Da tok Jesus til orde og sa til dem: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker, for å gripe meg. 49Dag etter dag var jeg hos dere og lærte i templet, og dere grep meg ikke. Men dette er skjedd for at Skriftene skulle bli oppfylt. #Luk 19:47. 21:37. Joh 18:20. 50Og alle forlot ham og flyktet. 51En ung mann som fulgte ham, hadde kastet et linklede over nakne kroppen. Og de grep ham. 52Men han slapp linkledet og flyktet naken bort. 53De førte så Jesus til ypperstepresten. Og alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde kom sammen. #Matt 26:57 ff.#Luk 22:54 ff, 63 ff. Joh 18:13 ff, 19 ff. 54Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos ypperstepresten. Der satt han sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden.
Forhøret hos Rådet
55Yppersteprestene og hele Rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få dømt ham til døden, men de fant ikke noe. 56For mange vitnet falskt mot ham, men vitnesbyrdene deres stemte ikke overens. 57Noen sto fram og vitnet falskt mot ham og sa: 58Vi har hørt ham si: Jeg skal bryte ned dette templet som er gjort med hender, og på tre dager skal jeg bygge opp et annet som ikke er gjort med hender. #15:29. Joh 2:19. Apg 6:14. 2Kor 5:1. Heb 9:11. 59Og enda stemte ikke vitnesbyrdene deres overens. 60Da reiste ypperstepresten seg og sto fram midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg? 61Men han tidde og ga ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten ham, og sa til ham: Er du Messias, Den Velsignedes Sønn? #15:5. 62Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. #13:26. 2Mos 3:14. Sal 110:1. Dan 7:13. 63Ypperstepresten flerret da klærne sine og sa: Hva skal vi nå med vitner? 64Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere? De dømte ham alle å være skyldig til døden. #10:33. 3Mos 24:16. Jer 26:11. 65Og noen begynte å spytte på ham. De dekket ansiktet hans, slo ham med knyttneven og sa til ham: Spå nå! Og tjenerne slo ham i ansiktet. #10:34. Job 17:6. 30:10. Jes 50:6.
Peter fornekter Jesus
66Mens Peter var nede på gårdsplassen, kom en av yppersteprestens tjenestepiker. #Matt 26:69 ff. Luk 22:55 ff. Joh 18:17 ff, 25 ff. 67Og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa: Også du var sammen med denne nasareeren Jesus. #1:24. 68Men han nektet og sa: Jeg verken vet eller forstår hva du snakker om! Og han gikk ut i portrommet. Og hanen gol. 69Da piken fikk øye på ham, begynte hun igjen å si til dem som sto der: Han der er en av dem! 70Men han nektet igjen. Kort etter sa igjen de som sto der: Visst er du en av dem, du er jo galileer. 71Men han ga seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke dette mennesket dere taler om. 72Og straks gol hanen for andre gang. Da mintes Peter det ordet som Jesus hadde sagt til ham: Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Og han tok det til hjertet og gråt. #v.30,68.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.