Markus 13
NB

Markus 13

13
Templets ødeleggelse
1Da han gikk ut av templet, sa en av disiplene hans til ham: Mester! Se for noen steiner og for noen bygninger! #Matt 24:1 ff. Luk 21:5 ff. 2Jesus svarte og sa til ham: Ser du disse store bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned. #Luk 19:44. 3Og da han satt på Oljeberget rett imot templet, og de var alene, spurte Peter, Jakob, Johannes og Andreas ham: #1:29. 3:16,17. 5:37. 9:2.#Matt 17:1. 21:1. 24:3 ff. Luk 21:7 ff.
4Si oss: Når skal dette skje? Og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes? 5Jesus begynte å si til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! 6Mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og de skal føre mange vill. 7Men når dere hører krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme! For dette må skje, men enden er ikke ennå. 8For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød og opprør. Dette er begynnelsen til fødselsveene. 9Men ta dere i vare! De skal overgi dere til domstolene, og dere skal bli hudstrøket i synagoger. Og dere skal bli fremstilt for landshøvdinger og konger for mitt navns skyld, til et vitnesbyrd for dem. #Matt 10:17-22. 10Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. #16:15.
11Men når de fører dere fram og utleverer dere, vær da ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si. Nei, tal det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd. #Matt 10:19-22. Luk 12:11,12. 12Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død.
13Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. #Matt 10:22. Joh 15:21.
En stor trengsel
14Men når dere ser ødeleggelsens styggedom stå der han ikke bør stå - den som leser, han forstå det! - da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. #Dan 9:26,27. 11:31. 12:11.#Matt 24:15 ff. Luk 21:20 ff. 15Den som er på taket, må ikke stige ned i huset og ikke gå inn for å hente noe fra huset sitt. 16Og den som er ute på markene, må ikke vende tilbake for å hente kappen sin. 17Stakkars dem som er med barn og dem som gir die, i de dager! 18Men be om at det ikke må skje om vinteren. 19For i de dager skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært inntil nå fra skapningens begynnelse, da Gud skapte verden, og heller ikke skal bli. #Dan 12:1. 20Dersom Herren ikke forkortet de dagene, ble intet kjød frelst. Men for de utvalgtes skyld, dem som han har utvalgt, har han forkortet de dagene. 21Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! - så tro det ikke. #Matt 24:23 ff. Luk 17:23,24. 21:25 ff. 22For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. #5Mos 13:2,6. 2Tess 2:9,10. Åp 13:13.
23Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. #Joh 13:19. 14:29. 16:4.
Menneskesønnen kommer
24Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. #Jes 13:10. Joel 2:10. Åp 6:12. 25Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. #Åp 6:13. 26Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. #Dan 7:13,14. Sak 12:10,14.#Matt 16:27. 26:64. Apg 1:11. Åp 1:7.
27Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. #5Mos 30:4.#Sak 2:6. Jes 27:13. 1Kor 15:52. 1Tess 4:16,17.
Lignelsen om fikentreet
28Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. #Matt 24:32 ff. Luk 13:6. 21:29 ff. 29Slik skal dere også, når dere ser dette skje, vite at han er nær og står for døren. #Fil 4:5. Jak 5:9. Åp 3:20. 30Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. #9:1. 31Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. #Jes 51:6.
Ingen vet når tiden er der
32Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen. #Apg 1:7. 33Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der. #Matt 25:13 ff. Luk 19:12 f. 21:36. Ef 6:18. Kol 4:2. 34Det er likesom med en mann som dro utenlands. Han forlot sitt hus og overlot styret til tjenerne sine og satte enhver til hans gjerning, og dørvokteren befalte han å våke. #Luk 19:12,13. 35Våk derfor! For dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld eller ved midnatt eller ved hanegal eller tidlig om morgenen - #Matt 24:42. Luk 12:38,40. 36for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer! #Matt 25:5. Rom 13:11. 37Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk! #Matt 24:42. 1Kor 16:13. 1Tess 5:6. 1Pet 5:8.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.