Matteus 9
NB

Matteus 9

9
Jesus helbreder en lam mann
1Han gikk da om bord i båten og satte over sjøen og kom til sin egen by*. #Mark 2:1 ff. Luk 5:17 ff. *Kapernaum. 2Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt! #Luk 7:48. Apg 14:9. 3Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud! #Joh 10:33. 4Men Jesus så hva de tenkte, og sa: Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? #Sal 139:2. Joh 2:25. 5Hva er lettest, å si: Dine synder er deg forlatt - eller å si: Stå opp og gå? 6Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - og nå taler han til den lamme: Stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. #Joh 5:8. 7Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. 8Men da folket så det, ble de grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt.
Jesus kaller Matteus
9Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham. #4:19. 10:3. Mark 2:13 ff. Luk 5:27 ff. Apg 1:13.
10Og det skjedde ved måltidet i hans hus, se, da kom mange tollere og syndere og spiste sammen med Jesus og disiplene hans. #Luk 15:1.
11Da fariseerne så det, sa de til disiplene hans: Hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere? 12Men da Jesus hørte det, sa han: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. 13Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. #12:7. 1Sam 15:22. Hos 6:6. Mika 6:8. 1Tim 1:15.
Spørsmål om faste
14Da kom Johannes’ disipler til ham og sa: Hvorfor faster vi og fariseerne så mye, men disiplene dine faster ikke? #11:18. Mark 2:18 ff. Luk 5:33 ff. 18:12.
15Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. #Joh 3:29. 16:20. 16Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river en slik lapp med seg mer av plagget, og riften blir verre. #2Kor 5:17. 17Heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, så vinen spilles, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin fyller en i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart.
Jairus’ datter og kvinnen som rører ved Jesu klær
18Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagogeforstander og falt ned for ham og sa: Min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve. #Mark 5:21 ff. Luk 8:40 ff.
19Jesus sto opp og fulgte ham, og disiplene gikk med. 20Og se, en kvinne som hadde lidd av blødninger i tolv år, kom bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans.#3Mos 15:25. 4Mos 15:38 ff. 5Mos 22:12.
21For hun sa ved seg selv: Om jeg bare får røre ved kappen hans, så blir jeg helbredet. #14:36. Luk 6:19. 22Men Jesus vendte seg om, og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg. Og kvinnen ble frisk fra samme stund. #v.2. Luk 7:50. 17:19. 23Og da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløytespillerne og den larmende hopen, sa han: #Jer 9:17. 24Gå bort! Piken er ikke død, hun sover. Men de bare lo av ham. #Joh 11:11 ff. 25Men da folkehopen var drevet ut, gikk han inn og tok piken ved hånden, og hun reiste seg opp. #8:15. 26Og ryktet om dette spredte seg over hele landet der omkring.#Luk 7:17.
To blinde og en besatt
27Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde menn etter ham og ropte: Miskunn deg over oss, du Davids sønn! #20:29 ff.
28Etter at han var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham. Og han spurte dem: Tror dere at jeg kan gjøre dette? De svarer: Ja, Herre! 29Da rørte han ved øynene deres og sa: Det skje dere etter deres tro! #8:13. 30Og øynene deres ble åpnet. Jesus talte strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite dette. #8:4. Mark 1:43 ff. 7:36. 31Men de gikk ut og spredte ryktet om ham over hele landet der omkring. 32Da disse var gått ut, se, da førte de til ham en stum mann som var besatt. #12:22 ff. Luk 11:14.
33Og da den onde ånden var drevet ut, talte den stumme. Og folket undret seg og sa: Aldri har slikt vært sett i Israel. #Mark 2:12. 34Men fariseerne sa: Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut. #10:25. 12:24 ff.
Høsten er stor, men arbeiderne få
35Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. #4:23. Luk 10:1 ff. 36Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. #14:15. 15:32. 4Mos 27:17. 1Kong 22:17. Jes 53:6.#Jer 23:1 ff. Esek 34:2 ff. Mark 6:34. 1Pet 2:25.
37Da sa han til disiplene sine: Høsten er stor, men arbeiderne få. #Luk 10:2. Joh 4:35. 38Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.