Matteus 26
NB

Matteus 26

26
Planer om å drepe Jesus
1Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, da sa han til disiplene sine: #Mark 14:1 ff. Luk 22:1 ff. 2Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. #2Mos 12:1 ff. 3Mos 23:5,6. 3Yppersteprestene og folkets eldste kom nå sammen i huset til ypperstepresten, som hette Kaifas. #Joh 11:47 ff. 4De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel. 5Men de sa: Ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket.
Jesus blir salvet i Betania
6Men da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, #Mark 14:3 ff. Joh 12:1 ff.
7da kom en kvinne til ham med en alabastkrukke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hans hode mens han lå til bords. 8Men da disiplene så det, ble de harme og sa: Hva skal denne sløsingen tjene til? 9Salven kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige. 10Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg! 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. #5Mos 15:11. 12For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. #Joh 19:40. 13Sannelig sier jeg dere: Hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.
Judas inngår avtale med yppersteprestene
14Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene. #Mark 14:10 ff. Luk 22:3 ff. Joh 11:57. 12:4.
15Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham. #27:3,9. Sak 11:12. 16Fra da av søkte han anledning til å forråde ham.
Påskemåltidet med disiplene
17På den første dagen av de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet? #2Mos 12:14 ff.#5Mos 16:5,6. Mark 14:12 ff. Luk 22:7 ff, 21 ff.
18Han sa: Gå inn i byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med disiplene mine. 19Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. 20Da det var blitt kveld, gikk han til bords med de tolv. #Joh 13:2. 21Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg. #Joh 13:21 ff. 22De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre? 23Men han svarte og sa: Den som dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. #Sal 41:10. 24Menneskesønnen går bort, som det er skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født.#18:7. 25Men Judas, han som forrådte ham, tok til orde og sa: Det er vel ikke meg, rabbi? Han sier til ham: Du sa det.
Nattverden blir innstiftet
26Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et!Dette er mitt legeme.#Mark 14:22 ff.#Luk 22:15 ff. 1Kor 11:23 ff. *Se Matt 14:19
27Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. 28For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. #2Mos 24:8.#Jes 53:12. Jer 31:31-34. Sak 9:11. Heb 8:6-13. 29Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med dere i min Fars rike. #Luk 22:18.
Jesus forutsier Peters fornektelse
30Og da de hadde sunget lovsangen*, gikk de ut til Oljeberget. #Mark 14:26 ff. Luk 22:39. Joh 18:1.#*Salmene 113-114 ble sunget i begynnelsen av#påskemåltidet, og ved slutten Salmene 115 - 118. 31Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt. #Joh 16:32. Sak 13:7. 32Men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. #28:7,10,16. 33Men Peter svarte og sa til ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt! 34Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. #Luk 22:34. Joh 13:38. 35Peter sier til ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene. #v.69 ff.
Jesu bønn i Getsemane
36Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be! #Joh 18:1.
37Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. #17:1. Mark 5:37. Joh 12:27. 38Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. 39Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba: Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil. 40Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg! 41Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. 42Så gikk han bort og ba for andre gang: Min Far! Kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det, da skje din vilje! 43Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44Og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. 45Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem: Dere sover ennå og hviler dere? Se, timen er nær da Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 46Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg.
Jesus blir tatt til fange
47Og mens han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og folkets eldste. #Mark 14:43 ff. Luk 22:47 ff. Joh 18:2 ff.
48Han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, han er det. Grip ham! 49Og han gikk straks bort til Jesus og sa: Vær hilset, rabbi! Og han kysset ham flere ganger. 50Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her? Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok ham til fange. 51Og se, en av dem som var med Jesus, rakte ut hånden og dro sverdet. Han slo yppersteprestens tjener og hogg øret av ham. 52Da sa Jesus til ham: Stikk sverdet ditt tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. 53Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler? 54Men hvordan skulle da Skriftene bli oppfylt, at så må skje? 55I samme stund sa Jesus til flokken: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i templet og lærte, men da grep dere meg ikke. 56Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. 57De som hadde grepet Jesus, førte ham nå til Kaifas, ypperstepresten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. #Mark 14:53 ff.Luk 22:54 ff. Joh 18:13 ff, 19 ff.
58Men Peter fulgte etter ham på avstand til yppersteprestens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. 59Men yppersteprestene og hele Rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt ham til døden. 60Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom fram. Men til sist kom to fram og sa: 61Denne mannen har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager! #Joh 2:19. 62Da sto ypperstepresten opp og sa til ham: Svarer du ingenting? Hva er det disse vitner imot deg? 63Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds Sønn! 64Jesus sier til ham: Du har sagt det! Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. #16:27. Sal 110:1. Dan 7:13. Åp 1:7. 65Da flerret ypperstepresten klærne sine og sa: Han har spottet Gud! Hva skal vi nå med vitner? Se, nå har dere hørt gudsbespottelsen. 66Hva mener dere? De svarte og sa: Han er skyldig til døden. 67Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker, 68og de sa: Spå oss, Messias: Hvem var det som slo deg?
Peter fornekter Jesus
69Men Peter satt utenfor på gårdsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea. #Mark 14:66 ff. Luk 22:56 ff. Joh 18:15 ff, 25 ff.
70Men han nektet så alle hørte det, og sa: Jeg skjønner ikke hva du snakker om! 71Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus fra Nasaret. 72Og igjen nektet han med ed: Jeg kjenner ikke det mennesket! 73Men litt etter kom de som sto der, bort til Peter og sa: Visst er du også en av dem! Målet ditt røper deg. 74Da ga han seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke det mennesket! Og straks gol hanen. 75Da mintes Peter Jesu ord, at han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.