Matteus 13

13
Lignelsen om såmannen
1Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen. #Mark 4:1 ff. Luk 8:4 ff. 2Det samlet seg mye folk omkring ham, så han steg ut i en båt og satte seg der. Og alt folket sto på stranden. 3Han talte mye til dem i lignelser og sa: Se, en såmann gikk ut for å så. 4Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og åt det opp. 5Noe falt på steingrunn, hvor det ikke hadde mye jord. Det skjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. 6Men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. 7Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. 8Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre foll, noe seksti foll, og noe tretti foll. 9Den som har ører, han høre! #11:15. 10Disiplene kom da til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser? #Mark 4:10 ff. Luk 8:9 ff. 11Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes mysterier*, men dem er det ikke gitt. #11:25. Rom 11:25. 16:25. 1Kor 2:6-10. Ef 1:9. 3:3.#Kol 1:26. * Guds hemmelige frelsesplan, se#Rom 16:25. Ef 1:9. 1Tim 3:16. 12For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. #25:29. Luk 8:18. 13Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. 14På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. #Jes 6:9 ff. Joh 12:40. Apg 28:26 ff. Rom 11:8. 15For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem. 16Men dere - salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. #16:17. Luk 10:23 ff. 17Sannelig sier jeg dere: Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. 18Så hør da dere lignelsen om såmannen: #Mark 4:13 ff. Luk 8:11 ff.
19Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. 20Den som ble sådd på steingrunn, er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, 21men han har ingen rot i seg, og holder ut bare en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. 22Den som ble sådd blant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. #1Tim 6:9,10,17. 23Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir hundre foll, en seksti foll, en tretti foll.
Ugresset i hveten
24En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.
25Mens folkene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort. 26Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. 27Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra? 28Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen? 29Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen. 30La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min. #3:12.
Sennepsfrøet og surdeigen
31Han fremsatte en annen lignelse for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin.#Mark 4:30 ff. Luk 13:18 f.
32Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene. #Esek 17:23. 31:6. 33En annen lignelse fortalte han dem: Himlenes rike er likt en surdeig som en kvinne skjulte i tre kar mel, til alt var blitt gjennomsyret. #Luk 13:20 f.
Jesus forklarer lignelsen om ugresset
34Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem, #Mark 4:33 ff. 35for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt. #Sal 78:2. 36Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset. Og disiplene hans gikk til ham og sa: Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. #15:15. 37Han svarte og sa: Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. 38Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. #Joh 8:44. Apg 13:10. 1Joh 3:8,10. 39Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. #Joel 3:18. Åp 14:15. 40Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. 41Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. #24:31. Sef 1:3. 42Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. #v.50. 8:12. Dan 3:6. Åp 21:18. 43Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre! #Dan 12:3.
Skatten i åkeren og perlen
44Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
45Igjen er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler.
46Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.
Noten i havet
47Igjen er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag.
48Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige. 49Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, #25:31. 50og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. #v.42. 8:12. 22:13. 24:51. 25:30. 51Har dere forstått alt dette? De sier til ham: Ja! 52Da sa han til dem: Derfor er hver skriftlærd som er opplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt.
Jesus blir foraktet på hjemstedet sitt
53Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelsene, da dro han bort derfra. #Mark 6:1 ff. Luk 4:16 ff.
54Han kom til hjemstedet* sitt og lærte dem i synagogen deres, så de ble slått av undring og sa: Hvor har han slik visdom fra og slike kraftige gjerninger? #7:28. Joh 7:15. *Nasaret. 55Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? #12:46. Mark 6:3. Joh 2:12. 6:42. 7:5. 56Og søstrene hans, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? 57Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. #Luk 4:24. Joh 4:44. 58Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring