Lukas 7
NB

Lukas 7

7
Tjeneren til en romersk høvedsmann
1Da han hadde avsluttet hele sin tale i folkets påhør, gikk han inn i Kapernaum. #Matt 8:5 ff. Joh 4:46 ff. 2En høvedsmann hadde en tjener som var syk og døden nær. Han satte denne tjeneren meget høyt. 3Da han hørte om Jesus, sendte han noen av jødenes eldste til ham for å be ham komme og helbrede tjeneren hans. 4Da de nå kom til Jesus, ba de ham innstendig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham. 5For han elsker vårt folk, og det er han som har bygd synagogen for oss. #Apg 10:2. 6Jesus gikk da med dem. Men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen noen venner til ham og sa: Herre, gjør deg ikke umak! Jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. #8:49. 7Derfor aktet jeg meg heller ikke verdig til å gå til deg. Men si et ord, så blir gutten helbredet. 8For også jeg er en mann som står under myndighet, og har soldater under meg igjen. Sier jeg til den ene: Gå! - så går han, og til en annen: Kom! - så kommer han, og til tjeneren min: Gjør dette! - så gjør han det. 9Men da Jesus hørte dette, undret han seg over ham. Og han vendte seg til folket som fulgte ham, og sa: Jeg sier dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. #v.50. 18:8. Matt 8:10. 10Og da de som var utsendt kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.
Enkens sønn i Nain
11Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham.
12Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. #8:41 ff. 1Kong 17:17 ff. 2Kong 4:17 ff. Joh 11:1 ff. 13Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! #8:52. Åp 5:5. 14Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! #8:54. Mark 5:41. Apg 9:40. 15Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. #1Kong 17:22,23. 16Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. #1:68. 19:44. Matt 21:11. 17Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.
Jesus vitner om døperen Johannes
18Og Johannes’ disipler fortalte ham om alt dette. Da kalte Johannes to av disiplene sine til seg, #Matt 11:2 ff. 19og han sendte dem til Herren for å spørre: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? #3:16. Joh 1:19 ff.
20Mennene kom da til ham og sa: Døperen Johannes har sendt oss til deg og sier: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? 21Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager og onde ånder, og til mange blinde ga han synet. #Matt 4:23. Mark 3:10. 22Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige, #4:18,19. Jes 35:5,6. 61:1. 23og salig er den som ikke tar anstøt av meg. 24Da utsendingene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hva var det dere dro ut i ørkenen for å se? - et siv som svaier i vinden? #Matt 11:7-19.
25Eller hvorfor gikk dere dit ut? For å se en mann kledd i fine klær? Se, de som går i praktfulle klær og lever i overflod, er i kongeslottene. 26Eller hvorfor var det at dere dro dit ut? For å se en profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. 27Det er om ham det er skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. #Mal 3:1. Matt 3:3. Mark 1:2. 28Jeg sier dere: Større profet enn Johannes er ingen blant dem som er født av kvinner. Men den minste i Guds rike er større enn han. #1:15. 29Og hele folket som hørte ham, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes’ dåp. #3:12. Matt 21:31,32. Apg 18:25. 19:3. 30Men fariseerne og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg og lot seg ikke døpe av ham. 31Hvem skal jeg da sammenligne menneskene i denne slekt med? Hva er de lik? #Matt 11:16 ff.
32De ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre og sier: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse! Vi sang sørgesanger, men dere ville ikke gråte! 33For Johannes, døperen, er kommet, han verken eter brød eller drikker vin, og dere sier: Han er besatt av en ond ånd! #1:15. Matt 3:4. Mark 1:6. 34Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier: Se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! #15:2. 35Og visdommen er rettferdiggjort av alle sine barn.
Kvinnen i Simons hus
36En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet.
37Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. 38Hun stilte seg bak Jesus, ved føttene hans, og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans mange ganger og salvet dem med salven. #Joh 12:3. 39Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han ved seg selv: Var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. #7:16. 15:2. Joh 4:19. 40Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det! 41En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti. #16:5. 42Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? #Matt 18:25,27. Kol 2:14. 43Simon svarte og sa: Jeg antar, den som han etterga mest. Han sa til ham: Du dømte rett! 44Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vætte føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. #1Mos 18:4. 19:2. 43:23. Joh 13:5 ff. 1Tim 5:10. 45Du ga meg ikke noe kyss. Men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra den stund jeg kom inn. #Rom 16:16. 46Du salvet ikke mitt hode med olje. Men hun salvet føttene mine med salve. 47Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. 48Og han sa til henne: Dine synder er deg forlatt. #5:20. Matt 9:2. 49Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: Hvem er denne, som endog tilgir synder? 50Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred! #8:48. 17:19. 18:42. Matt 9:22. Mark 5:34. 10:52.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.