Lukas 5
NB

Lukas 5

5
De første disiplene blir kalt
1Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Gennesaret-sjøen. #Matt 4:18 ff. Mark 1:16 ff. 2Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem; de holdt på å skylle garna. 3Han gikk da om bord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. #Matt 13:2. Mark 3:9. 4:1. 4Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst! #Joh 21:6. 5Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. 6De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. 7De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. 8Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! #18:13. 9For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. 10Likedan var det med Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. 11De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. #18:28. Matt 19:27.
Jesus helbreder syke
12Og det skjedde, mens han var i en av byene, se, da var det en mann der som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, falt han ned på sitt ansikt, ba ham og sa: Herre, om du vil, kan du rense meg! #Matt 8:1 ff. Mark 1:40 ff.
13Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks forlot spedalskheten ham. 14Og han bød ham at han ikke skulle si det til noen: Men gå og vis deg for presten, og bær fram renselsesofferet, slik Moses har påbudt, til vitnesbyrd for dem. #17:14. 3Mos 13:49. 14:2 ff. Matt 9:30. 15Men ordet om ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. 16Men han dro seg tilbake til øde steder og var der i bønn. #6:12. Matt 14:23. Mark 1:35.
17En av dagene mens han lærte, satt det noen fariseere og skriftlærde der. De var kommet fra hver by i Galilea og Judea og Jerusalem. Og Herrens kraft var hos ham til å helbrede. #Matt 9:1-8. Mark 2:1-12. 18Se, da kom det noen menn bærende med en mann på en båre. Han var lam. De prøvde å bære ham inn og legge ham ned foran ham,
19men de fant ingen vei til å få båret ham inn på grunn av folkemengden. Da steg de opp på taket, og mellom taksteinene firte de ham ned på båren, midt foran Jesus. 20Men da han så deres tro, sa han: Menneske, dine synder er deg forlatt! #7:48. 21Da begynte de skriftlærde og fariseerne å tenke og si: Hvem er denne som taler spottord? Hvem kan forlate synder uten Gud alene? #Jes 43:25. Mark 2:7. 22Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem: Hva er det dere tenker i deres hjerter? 23Hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt! - eller å si: Stå opp og gå? 24Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - så talte han til den lamme: Jeg sier deg: Stå opp og ta båren din og gå hjem til ditt hus! 25Og straks sto han opp for øynene på dem, og han tok opp det han lå på, og gikk hjem til sitt hus mens han priste Gud. 26Da ble de alle grepet av undring, og de priste Gud. De ble fylt av frykt og sa: I dag har vi sett utrolige ting!
Tolleren Levi
27Deretter gikk han ut. Og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! #Matt 9:9 ff. Mark 2:13 ff.
28Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. #v.11. 29Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. #15:1,2. 30Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa: Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere? #7:34. 19:7. 31Men Jesus svarte og sa til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt! 32Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. #19:10. 1Tim 1:15.
Jesus taler om faste
33De sa til ham: Johannes’ disipler faster ofte og holder bønner. Det samme gjør fariseernes disipler. Men disiplene dine eter og drikker. #Matt 9:14 ff. Mark 2:18 ff.
34Jesus sa til dem: Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem? #Joh 3:29. 35Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste, i de dagene. 36Han sa også en lignelse til dem: Ingen river en lapp av et nytt klesplagg og setter den på et gammelt. Ellers river han også det nye i stykker, og lappen av det nye passer ikke til det gamle.
37Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut og sekkene blir ødelagt. 38Men ny vin skal fylles i nye skinnsekker. 39Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han sier: Den gamle er god. #Joh 2:10.