3 Mosebok 8

8
Moses innvier Aron og hans sønner
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Hent Aron og hans sønner, ta deres klær og salvingsoljen og syndofferoksen og de to værene og kurven med de usyrede brødene, #2Mos 29:1 ff. 30:35. 3og kall sammen hele menigheten ved inngangen til sammenkomstens telt! 4Moses gjorde som Herren bød ham. Menigheten samlet seg ved inngangen til sammenkomstens telt. 5Og Moses sa til menigheten: Slik har Herren befalt å gjøre. 6Så førte Moses fram Aron og sønnene hans og vasket dem med vann. #2Mos 29:4-6. 7Han ga Aron kappen på og spente beltet om ham. Så kledde han ham i ytterkappen, ga ham efoden* på og bandt efodens belte om ham, og med det snørte han efoden sammen. #*2Mos 28:4 8Så satte han brystduken på ham, og i brystduken la han urim og tummim*. #2Mos 28:30. *Se Ordforklaringer 9Han satte luen på hodet hans, og på dens forside satte han gullplaten, det hellige hodesmykket, slik som Herren hadde befalt Moses. #2Mos 28:36. 10Og Moses tok salvingsoljen og salvet tabernaklet og alt som var i det, og helliget det. #v.2. 2Mos 30:25 ff. 11Han stenket av oljen sju ganger på alteret og salvet alteret og alt som hørte til det, og vaskekaret med sitt fotstykke. Slik helliget han dem. 12Og han helte av salvingsoljen på Arons hode og salvet ham og helliget ham. #2Mos 29:7. 30:30. 13Så førte Moses fram Arons sønner, han kledde dem i kapper og spente beltet om dem og bandt høye luer på dem, slik som Herren hadde befalt Moses. #2Mos 29:8,9. 14Så ledet han syndofferoksen fram, og Aron og sønnene hans la hendene på syndofferoksens hode. #2Mos 29:10,10.
15De slaktet den, og Moses tok blodet og strøk det rundt om på alterhornene med sin finger og renset alteret for synd. Resten av blodet helte han ut ved alterets fot. Slik gjorde han soning for det og helliget det. #4:7. 2Mos 29:12,36. 16Han tok alt fettet som var på innvollene, den store leverlappen og begge nyrene og fettet på dem, og Moses brente det på alteret. 17Men oksen med dens hud og dens kjøtt og dens mageinnhold brente han opp med ild utenfor leiren, slik som Herren hadde befalt Moses. #4:10,12. 2Mos 29:14. 18Så ledet han brennofferværen fram, og Aron og sønnene hans la sine hender på værens hode. #v.2. 2Mos 29:15,16.
19De slaktet den, og Moses stenket blodet rundt om på alteret. 20Men væren selv delte de opp i sine stykker, og Moses brente hodet og stykkene og fettet. 21De vasket innvollene og føttene med vann, og Moses brente hele væren på alteret. Det var et brennoffer til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren, slik som Herren hadde befalt Moses. 22Så ledet han fram den andre væren, innvielsesværen, og Aron og sønnene hans la hendene på værens hode. #2Mos 29:19 ff.
23De slaktet den, og Moses tok av blodet og strøk på Arons høyre ørelapp og på tommelfingeren på hans høyre hånd og på stortåen på hans høyre fot. 24Så førte de Arons sønner fram, og Moses strøk noe av blodet på deres høyre ørelapp og på tommelfingeren på deres høyre hånd og på stortåen på deres høyre fot. Og Moses stenket resten av blodet rundt om på alteret. 25Så tok han fettet, både fetthalen og alt fettet som var på innvollene, og den store leverlappen og begge nyrene og fettet på dem og det høyre låret, 26og av kurven med usyret brød som sto for Herrens åsyn, tok han en usyret kake og en oljekake og en brødleiv og la på fettstykkene og på det høyre låret. 27Alt dette la han i Arons hender og i hans sønners hender, og han svingte det for Herrens åsyn. 28Så tok Moses det av deres hånd og brente det på alteret sammen med brennofferet. Det var et innvielsesoffer til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren. 29Deretter tok Moses brystet og svingte det for Herrens åsyn. Det var den del Moses fikk av innvielsesværen, slik som Herren hadde befalt Moses. 30Og Moses tok av salvingsoljen og av blodet som var på alteret, og stenket på Aron og på hans klær og likeså på sønnene hans og deres klær. Slik helliget han Aron og hans klær og likeså hans sønner og hans sønners klær. #2Mos 29:21.
Lover om prestevielsen
31Og Moses sa til Aron og sønnene hans: Kok kjøttet ved inngangen til sammenkomstens telt og et det der sammen med brødet som er i innvielseskurven, slik som jeg har befalt og sagt: Aron og hans sønner skal ete det. #2Mos 29:31,32.
32Men det som blir til overs av kjøttet og av brødet, skal dere brenne opp med ild. 33I sju dager skal dere ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt - helt til den dagen når innvielsestiden er til ende. For sju dager skal innvielsen vare. #2Mos 29:35. 34Som det er gjort i dag, slik har Herren befalt det skal gjøres også de andre dagene, for å gjøre soning for dere. 35Dere skal bli ved inngangen til sammenkomstens telt i sju dager, både dag og natt. Og dere skal ta vare på det som Herren vil ha ivaretatt, så dere ikke skal dø. For slik er det befalt meg. 36Og Aron og sønnene hans gjorde alt det som Herren hadde befalt ved Moses.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;