Josva 7
NB

Josva 7

7
Akan tar av det bannlyste godset
1Men Israels barn handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. #22:20. 5Mos 13:17. 1Krøn 2:7. 2Fra Jeriko sendte Josva noen menn til Ai, som ligger ved Bet-Aven*, østafor Betel, og han ba dem å dra opp og utspeide landet. Så dro mennene opp og utspeidet Ai. #Hos 4:15.#*ondskapens hus, i motsetning til Betel: Guds hus. 3Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham: La ikke hele folket dra dit opp! Omkring to eller tre tusen mann kan dra opp og ta Ai. Du trenger ikke å umake hele folket dit, for de er ikke mange. 4Så dro da omkring tre tusen mann av folket dit opp. Men de flyktet for mennene i Ai. 5Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann. 6Da flerret Josva klærne sine og falt ned på sitt ansikt til jorden foran Herrens ark. Der ble han liggende helt til om kvelden, både han og Israels eldste, og de strødde støv på sitt hode. #1Mos 37:34.#4Mos 14:6. 1Sam 4:12. Job 2:12. Klag 2:10.
7Josva sa: Å Herre Herre! Hvorfor førte du dette folket over Jordan når du bare ville gi oss i amorittenes hånd og la oss gå til grunne? Å, om vi hadde nøyd oss med å bli på den andre siden av Jordan! #2Mos 17:3. 4Mos 21:5. 8Hør meg, Herre! Hva skal jeg nå si, når Israel har vendt sine fiender ryggen? 9Når kana’aneerne og alle som bor her i landet får høre om dette, vil de omringe oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? #2Mos 32:12. 4Mos 14:13 ff. 5Mos 9:28. 10Da sa Herren til Josva: Reis deg opp! Hvorfor ligger du her på ditt ansikt?
11Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste godset. De har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. 12Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem. For de er selv kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere. 13Stå opp! La folket hellige seg! Si til dem at de skal hellige seg til i morgen. For så sier Herren, Israels Gud: Det finnes bannlyst gods hos deg, Israel! Du kan ikke stå deg mot dine fiender før dere skiller dere helt av med det bannlyste. #3:5. 6:18. 14I morgen tidlig skal dere tre fram, stamme for stamme. Den stammen som Herren tar ut, skal tre fram ætt for ætt. Den ætten som Herren tar ut, skal tre fram hus for hus. Og det huset Herren tar ut, skal tre fram mann for mann. 15Den som det bannlyste godset blir funnet hos, han skal brennes med ild, både han og alt det han eier og har, fordi han har brutt Herrens pakt og gjort en skammelig gjerning i Israel. #5Mos 13:16,17. 16Morgenen etter sto Josva tidlig opp og lot Israel tre fram, stamme for stamme. Og Judas stamme ble tatt ut. #1Sam 14:41.
17Han lot så ættene i Juda tre fram, og serahittætten ble tatt ut. Så lot han serahittætten tre fram mann for mann, og Sabdi ble tatt ut. #4Mos 26:20. 18Så lot han Sabdis husstand tre fram mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Judas stamme. 19Da sa Josva til Akan: Min sønn! Gi Herren, Israels Gud, ære og pris. Si meg hva du har gjort, skjul det ikke for meg! 20Og Akan svarte Josva og sa: Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud. Dette har jeg gjort: 21Jeg så blant byttet en prektig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullblokk som veide femti sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst. 22Da sendte Josva noen menn dit, og de løp til teltet. Der i teltet fant de tingene nedgravd, sølvet nederst.
23De tok alt dette ut av teltet og bar det med seg til Josva og alle Israels barn, og de la det fram for Herrens åsyn. 24Og Josva sammen med hele Israel, tok med seg Akan, Serahs sønn, og sølvet og kappen og gullblokken og hans sønner og døtre og hans storfe, esler og småfe, hans telt og alt det han hadde, og de førte det opp i Akor-dalen. #15:7. 25Og Josva sa: For en ulykke du har ført over oss! I dag skal Herren føre ulykke over deg. - Og hele Israel steinet ham, og de brente dem opp med ild og steinet dem. 26Deretter kastet de en stor steinrøys sammen over ham. Den er der den dag i dag. Og Herren vendte om fra sin brennende vrede. Derfor kaltes dette stedet Akor-dalen*, og det navnet har det den dag i dag. #8:29. 2Sam 18:17. Jes 65:10. Hos 2:15. *ulykkens dal.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.