Josva 23
NB

Josva 23

23
Josva taler til Israels eldste og høvdinger
1Da nå lang tid var gått etter at Herren hadde gitt Israel ro for alle dets fiender rundt om, og Josva var blitt gammel og kommet langt opp i årene, #13:1. 14:10. 21:44. 2da kalte Josva til seg hele Israel, dets eldste, høvdingene, dommerne og tilsynsmennene, og han sa til dem: Nå er jeg blitt gammel og er kommet langt opp i årene. #24:1. 3Dere har sett alt hva Herren deres Gud har gjort med alle disse folk som han drev ut for dere. For det var Herren deres Gud som kjempet for dere. #2Mos 14:14. 5Mos 1:30. 3:22. 4Nå har jeg ved loddkasting tildelt dere de folk som ennå er tilbake, som arvedel for stammene deres, og likeså alle de folk som jeg har utryddet, fra Jordan til det store havet i vest. 5Herren deres Gud skal selv støte dem ut og drive dem bort for dere. Dere skal ta deres land i eie, slik som Herren deres Gud har sagt til dere. #2Mos 23:30. 4Mos 33:53. 5Mos 6:19. 6Vær nå faste, så dere holder og lever etter alt det som er skrevet i Mose lovbok, og ikke viker av til høyre eller til venstre,#1:7. 5Mos 5:32. 28:14. 7og ikke gir dere i lag med disse folk, de som ennå er igjen hos dere. Deres guders navn skal dere ikke nevne og ikke la noen sverge ved dem og ikke dyrke dem og ikke tilbe dem. #2Mos 23:13,24. 5Mos 6:13. 10:20. 12:3. 8Men Herren deres Gud skal dere holde fast ved, slik som dere har gjort til denne dag. 9Derfor har Herren drevet store og sterke folk bort for dere, og ingen har holdt stand mot dere til denne dag. #1:5. 2Mos 23:23,30. 5Mos 4:38. 7:24. Amos 2:9. 10Én av deres menn drev tusen på flukt, for det var Herren deres Gud som kjempet for dere, slik som han hadde sagt til dere. #3Mos 26:8. 5Mos 1:30. 28:7. 32:30. Dom 15:15. 11Ta dere da nøye i akt, så sant dere har livet kjært! Og elsk Herren deres Gud.
12For dersom dere vender dere bort fra ham og holder dere til alle disse folk, de som ennå er igjen hos dere, og inngår svogerskap med dem og gir dere i lag med dem, og de med dere, #2Mos 34:16. 5Mos 7:3. Sal 106:34,35. 13da skal dere vite for visst at Herren deres Gud ikke mer vil drive disse folk bort for dere. Men de skal bli til en snare og en felle for dere og bli til en svøpe for deres rygg og til torner i deres øyne, inntil dere er utryddet av dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere. #2Mos 23:33.#34:12,15. 4Mos 33:35. 5Mos 7:3. 10:17. Dom 2:3. 14Se, jeg går snart all jordens vei! Så skal dere da av hele deres hjerte og av hele deres sjel kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ordene Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for dere, ikke et eneste ord av det har slått feil. #21:45. 1Kong 2:2. Luk 21:33. 15Men likesom dere har fått oppfylt alle de gode ordene som Herren deres Gud har talt til dere, slik skal Herren la alle de onde ordene bli oppfylt på dere, inntil han har utryddet dere av dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere. #3Mos 26:14 ff. 5Mos 28:15 ff. 1Sam 12:25. 16Når dere bryter Herrens, deres Guds pakt, som han har opprettet med dere, og gir dere til å dyrke andre guder og tilbe dem, da skal Herrens vrede bli opptent mot dere, og dere blir hastig utryddet av det gode landet han har gitt dere. #5Mos 4:25,26. 8:19. 1Kong 9:6,7.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.